Nieuws

Nieuwe ronde Europese onderzoeksbeurzen geopend

Loop je rond met een goed idee voor een Europees, grensoverschrijdend journalistiek project, maar pieker je nog over de financiering ervan? Het Europese Fonds voor de Journalistiek heeft een nieuwe ronde geopend voor projecten. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 januari 2012. Klik hier voor meer informatie en hier voor het aanmeldingsformulier. Wil je weten of je ook in aanmerking komt voor andere beurzen of fondsen? Raadpleeg dan de VVOJ fondsen- en subsidielijst.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk