Biografie

Leo Markensteyn

Leo Markensteyn is voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer. Daarvoor was hij voorzitter bij Berenschot.

Leo Markensteyn is bedrijfssocioloog. In eerdere functies was hij onder meer organisatieadviseur en hoofd van de afdeling organisatie van de provincie Noord-Brabant. Van 1982 tot 2003 was hij voor Berenschot achtereenvolgens senior adviseur Bestuurskunde, hoofd van de sector Gezondheidszorg en Sociale Zekerheid, lid van de directie en voorzitter en statutair bestuurder van Berenschot Holding en Berenschot Groep. Hij is thans directeur-eigenaar van Markensteyn Advies en Interim-management. Leo Markensteyn bekleedt diverse maatschappelijke functies. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen woningcorporatie Bo-Ex ’91 te Utrecht. Vice-voorzittter van de Raad van Toezicht van Signum (stichting voor primair onderwijs). President-commissaris van de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch. Sinds september 2010 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR).

Links:
Verslag van training die Leo Markensteyn voor de VVOJ hield in september 2011
Leo Markensteyn op LinkedIn
Leo Markensteyn bij de Zuidelijke Rekenkamer

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk