Nieuws

Journalist niet vervolgd door OM

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om freelance onderzoeksjournalist Brenno de Winter niet te vervolgen. Om zwakheden in de beveilging van de OV-chipkaart aan te tonen reisde de journalist samen met een aantal collega’s en Kamerleden met gekraakte kaarten. Trans Link Systems, het bedrijf achter de OV-kaart, deed aangifte tegen De Winter. ‘Gezien het algemene belang, de zorgvuldige werkwijze en de geringe schade heeft de officier van justitie geoordeeld dat het belang van de vrije nieuwsgaring in deze zaak zwaarder weegt en besloten de zaak te seponeren’, aldus het OM. De Winter reageerde opgelucht. Meer bij Nu.nl en Webereld.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk