Conferentie

VVOJ2011: Extra trainingsdag datajournalistiek

Voorafgaand aan de conferentie organiseert de VVOJ opnieuw een extra trainingsdag, op donderdag 17 november, ook op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Het thema is: datajournalistiek. (Let op: Deze extra dag is alleen toegankelijk voor deelnemers aan de conferentie).

Over vrijwel elk onderwerp bestaan data (gestructureerde gegevens), meestal in databanken. Journalisten laten deze schat aan informatie vaak links liggen omdat ze niet weten hoe ze de data moeten ‘lezen’. Twee zeer vooraanstaande trainers uit het buitenland komen je leren hoe je data opvraagt en downloadt, en hoe je ze daarna met behulp van Excel kunt ‘ondervragen’ voor een onthullend verhaal. Met James Ball (The Guardian) en David Donald (Center for Public Integrity).

Voor beginners op datavlak de snelste manier om (in één dag) vertrouwd te raken met alle ins en outs van Excel en je kans op onthullingen aanzienlijk te vergroten. Voor gevorderden de kans om een niveau hoger te springen.
Wees er snel bij en meld je aan door een aparte e-mail te sturen aan secretariaat@vvoj.org (vermeld: ‘datajournalistiek 17-11-2010’, geef aan of je beginner of gevorderd (=basiskennis Excel aanwezig) bent). Toegang is €25 voor conferentiebezoekers (wie het congres niet bezoekt, kan niet deelnemen).

In-company
De dagtraining bieden we ook aan als in-company training. Redacties die belangstelling hebben om de docenten vlak voor of na de VVOJ-conferentie in hun eigen huis te halen voor een op maat gesneden training, kunnen contact opnemen met de VVOJ (bestuur@vvoj.org ).

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk