RTL Nieuws heeft een succes geboekt in een Wob-procedure tegen De Nederlandse Bank. De redactie vroeg in 2010 de declaraties op van toenmalig DNB-president Nout Wellink en zijn collega’s. DNB weigerde omdat ze uitgezonderd zou zijn van de WOb. Het bezwaar dat RTL Nieuws daartegen aantekende, werd verworpen. Daarop stapte RTL naar de Amsterdamse rechtbank. En die oordeelt nu dat DNB voor haar overheidstaken wél onder de WOb valt en met een nieuw besluit moet komen. Een doorbraak, aldus adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein: “DNB heeft zich jaren met hand en tand verzet tegen openbaarheid, maar wordt nu gecorrigeerd door de rechter: als het gaat om besteding van belastinggeld moet dat gewoon netjes en precies worden verantwoord.”