Kenniscentrum, Nieuws, VVOJ Vereniging

VVOJ krijgt subsidie voor Kenniscentrum

De VVOJ krijgt een subsidie van 50.000 euro van het Stimuleringsfonds voor de pers om het bestaande Kenniscentrum van de vereniging drastisch uit te breiden. Dit meldt vereningsvoorzitter Henk van Ess donderdag. De subsidie wordt verstrekt in het kader van de Innovatieregeling van het Stimuleringsfonds.

Doel is om het Kenniscentrum, zoals dit deels al bestaat op de website van de VVOJ (“Vakgids“), ruimschoots uit te breiden en daarbij een Medialab op te zetten.

Over twee jaar moet het Kenniscentrum dé centrale plek worden waar journalisten naar toe gaan om hun onderzoeksvaardigheden – methoden, technieken en best practises – te ontwikkelen dan wel uit te breiden.

Het nog op te zetten Medialab wordt de centrale plek binnen dat Kenniscentrum waar vakgenoten complexe journalistieke verhalen vergaren, verwerken, visualiseren en presenteren op tal van nieuwe platforms, zoals het web, tablet computer en de mobiele telefoon.

Door zo’n groot scala aan innovatief gepresenteerde verhalen tezamen in één Medialab te plaatsen, kunnen collega’s van elkaar leren, is het idee.

In zijn toekenningsbrief schrijft het Stimuleringsfonds dat de subsidie wordt toegekend vanwege het innovatieve karakter van het Medialab.

Door journalisten vertrouwd te maken met nieuwe ontwikkelingen op hun terrein, “brengt u een vernieuwing aan in de band tussen journalistiek en samenleving en introduceert u nieuwe journalistieke modellen en werkwijzen,” aldus het Stimuleringsfonds.

Het fonds voegt eraan toe dat deze vernieuwing de “persverscheidenheid vergroot”.

De uitbreiding van het Kenniscentrum compleet met een Medialab kwam mede tot stand naar aan leiding van de evaluatie van de VVOJ-congressen van de afgelopen jaren.

Daaruit bleek dat deelnemers aan het grootste evenement voor onderzoeksjournalisten in Vlaanderen en Nederland grote belangstelling hebben voor trainingen in nieuwe onderzoeks- en presentatietechnieken van journalistieke producties.

Het is de bedoeling om het Medialab in de komende twee jaar te ontwikkelen. De komende maanden gaan bestuur, directie en webredactie hier intensief mee bezighouden. De redactie zal de leden via de website op de hoogte houden van de voortgang van het project.

In de tussentijd blijven suggesties en ideeën altijd welkom. Je kunt ze sturen naar de webredactie, webredactie@vvoj.org.

Bovenstaand bericht was het 1.000e nieuwsbericht dat sinds de oprichting op de VVOJ-website verscheen. Op naar 2.000!

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk