Nieuws, VVOJ Jongeren

De Groene publiceert resultaat masterclass onderzoeksjournalistiek

De eerste masterclass onderzoeksjournalistiek van opinieweekblad De Groene Amsterdammer heeft een serie artikelen opgeleverd over de besteding van gemeenschapsgeld aan clubs in het betaalde voetbal. Op de site is ook een overzichtskaart gepubliceerd. Vier journalisten volgden de masterclass onder begeleiding van Marcel Metze. Ze baseerden zich op een uitgebreide vragenlijst aan gemeenten, jaarverslagen, stukken uit de Kamer van Koophandel en het kadaster, rapporten, raadsbesluiten en interviews met betrokkenen.

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk