Nieuws

Onderzoeksgids van Afrikaanse journalisten

Een aardige tip van collega-onderzoeksjournalisten op het Afrikaanse continent: de ‘Investigative Journalism Manual‘. Een gratis beschikbaar boekwerkje, opgedeeld in hoofdstukken als ‘planning the investigation’, ‘sources and spindoctors’ en ‘forensic interviewing’. De tekst direct te lezen via de website of te downloaden als pdf.

Gerelateerde artikelen

De eerste ervaringen van journalisten met de nieuwe Wet open overheid (kortweg Woo) zijn wisselend, zo bleek  op de VVOJ-conferentie in Leiden tijdens een paneldiscussie over de Woo. Sommige aspecten van de wet worden voorzichtig positief gewaardeerd, maar er werd ook gewaarschuwd voor een nieuwe weigeringsgrond die door ministeries breed wordt ingeroepen.

Ter ere van ons 20-jarig bestaan, is de VVOJ begonnen met een update van het onderzoek naar de Staat van de Onderzoeksjournalistiek dat eerder – in 2002 – is gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alexander Pleijter en Michaël Opgenhaffen, verbonden aan respectievelijk de Universiteit Leiden en de KU Leuven.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk