Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2010 verslag: van publiek naar collega

Titel: Van publiek naar collega
Datum: 19 november 2010, 15:45-17:00 uur
Spreker: Paul Bradshaw
Moderator: Marcel van Silfhout
Aantal deelnemers: 49

Tekst: Anne Boer

Download de Powerpoint presentatie van de drie studenten en de MA-scriptie van Judith van Kessel over tiplijnen bij Nederlandse media. Lees hier ook het verslag van Karen Demaarsschalck.
Crowdsourcing – publieksinzet bij journalistiek onderzoek – lijkt het toverwoord voor media om publiek te behouden. Paul Bradshaw, onder andere werkzaam als gasthoogleraar aan de City University in Londen, legt uit wat er mogelijk is.
Crowdsourcing is volgens Bradshaw geen outsourcing. Als je dat denkt, sla je de plank helemaal mis. Hij heeft een onderzoek gedaan naar crowdsourcing en hiervoor een speciale website gebouwd: helpmeinvestigate.com. Zijn voorspelling: publieksinzet wordt meer en meer onderdeel van de journalistiek.
Daarbij gaat het niet alleen om het uiteindelijke verhaal, maar wordt de zoektocht ook een (plaatselijke) gebeurtenis waarbij lezers/kijkers/luisteraars niet alleen onderwerpen aandragen maar ook helpen bij het uitzoeken.
In zijn methode gebruik je een groep mensen om allemaal kleine taken te doen en gebruik je de kennis van de groep.
Dat kan globaal op twee manieren: snel (fire) en druppelsgewijs (water).
We volgen nu vaak onze trends, zoals gerechtelijke dwalingen. Als nieuwsgebruikers die onderwerpen aankaarten, kom je tot verrassende ontdekkingen en krijg je in ieder geval veel meer variatie.
Bradshaw noemt enkele voorbeelden.
Een onderzoek naar gevaarlijk dierenvoedsel in Amerika. Mensen zonder huisdier als een hond roepen dan wellicht, ach wat maakt dat uit. Maar voor de vele dierenbezitters was het een belangrijk onderwerp vol emotie. Het onderzoek leidde met hulp van publiek naar China en maakte duidelijk dat 5.000 huisdieren dood waren gegaan en zeker 10.000 geïnfecteerd.
Een ander voorbeeld: een lezer vraagt waarom Birmingham nog geen mooie gemeentelijke website heeft. Lijkt een vraag van niets, maar het antwoord dat het onderzoek oplevert is verbijsterend.
Birmingham blijkt maar liefst 2,8 miljoen pond te hebben uitgegeven voor het laten bouwen van een nieuwe website. Het bedrag moest steeds worden bijgesteld tot het te gortig is en de geldkraan dichtgaat, terwijl er nog steeds geen nieuwe site is.
Maar willen nieuwsconsumenten wel meewerken en denken? Bradshaw geeft een volmondig ja, mits het leuk blijft en de kwestie ook op hun agenda staat:
‘Je moet ze eerst een plezier doen om ze binnen te halen.’
Ze doen dus eigenlijk niets voor het medium maar vooral voor zichzelf. Om burgers de gelegenheid te geven mee te doen, zal zo veel mogelijk in het openbaar gewerkt moeten worden, onder meer via sociale media.
In Bradshaw’s woorden:
‘Distributed journalism means letting go of one asset – content – to build another: community. It means cultivating contacts, not just a contacts book. It means understanding communities, and sometimes being led by them. And it means creating tools and systems as often as creating stories.’
Bradshaw adviseert, tot slot, de volgende websites te bekijken:
Help me Investigate
Online Journalism Blog

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk