Titel werkgroep: Wob track, nspiratie voor allen
Met: Brigitte Alfter en Brenno de Winter
Datum: 20 november 2010, 14:00-15:15 uur
Aantal deelnemers: 15
Tekst: Jan Braakman
Het Verdrag van Aarhus biedt veel aanknopingspunten voor openbaarheid van tal van gegevens. Het verdrag is toegespitst op openbaarheid van milieugegevens en gegevens die betrekking hebben op de gezondheid van de mens. Maar de verdragsteksten zijn betrekkelijk vaag geformuleerd, wat de mogelijkheid biedt voor ruime interpretaties.
Brenno de Winter geeft het voorbeeld van een ruime interpretatie. Informatie over de toegangspoortjes voor de ov-chipkaart op Nederlandse stations valt onder het Verdrag van Aarhus.
De poortjes staan er voor de veiligheid (=gezondheid) van de reiziger, de ov-chipkaart heeft betrekken op het reizen per openbaar vervoer (=milieu). Het is lastig om onderwerpen te vinden die volgens het Verdrag van Aarhus geen betrekking hebben op het milieu.
[Noot van de verslaggever: De Nederlandse rechter heeft bij voorbeeld uitgesproken dat door het ministerie van landbouw opgevraagde bedrijfsinformatie van boeren over de omvang van de teelt van gewassen of het aantal gehouden dieren openbaar zijn, omdat het milieugegevens betreft.]
Brigitte Alfter schetst dat overheden in procedures proberen om jurisprudentie te voorkomen. Het kan zijn dat ze (een deel) van de informatie geven om een vervolg van de procedure te voorkomen.
Alfter: ‘Het ziet er uit als een patroon, dat overheden je er op die manier van proberen te weerhouden verder te procederen.’
Alfter had een procedure gestart om informatie bij een Duitse deelstaat. Uiteindelijk won ze de zaak, maar omdat de procedure enkele jaren in beslag had genomen, was de informatie die ze uiteindelijk kreeg volstrekt achterhaald. Om recente informatie te verkrijgen, moest ze opnieuw met de overheid in de slag.
Brenno de Winter vertelt over zijn verzoek om informatie over de OV-chipkaart. Staatssecretaris Tineke Huizinga moet uiteindelijk het onderspit delven, ook door de publicitaire druk die op een gegeven moment ontstaat.
De Winter zegt dat Huizinga het gevoel had, dat hij haar persoonlijk probeerde te dwarsbomen:
‘Ik heb haar uitgelegd dat het mij niet om haar ging, maar om het systeem. Uiteindelijk zei ze tegen me: “ik had jou als adviseur moeten hebben en niet al die lui die me vertelden dat het systeem veilig was.”‘
Meer informatie over de wob vind je hier:
www.wobbing.eu
www.bigwobber.nl