Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2010 verslag: van publiek naar collega, omgaan met publiekstips

Titel werkgroep: Van publiek naar collega, onderzoek omgaan met publiekstips
Sprekers: Judith Van Kessel, Jelle Goolaerts, Simon Demeulemeester en John Bones
Moderator: Margo Smit
Datum en tijd: zaterdag 20 november, 14:00 uur
Aantal aanwezigen: ongeveer 20
Lees hier het verslag van Anne Boer.
Downloads:
MA-scriptie van Judith van Kessel over tiplijnen bij Nederlandse media.
Powerpointpresentatie studenten.
Powerpointpresentatie John Bones
Kernvraag: Wat doen Vlaamse, Nederlandse en Noorse media met tips van het publiek?
Tekst: Karen Demaarsschalck
Vlaanderen
Er werden 21 redacties van nieuwsmedia onderzocht. Er is niet gewerkt met diepte-interviews, wel met enquêtes.
Van de landelijke dagbladen had alleen Het Laatste Nieuws een tiplijn (4545). Onder de regionale of gratis dagbladen had niemand een tiplijn. Ook geen enkel weekblad had een speciale tiplijn.
Wie VTM wil tipppen kan een sms sturen naar 4040. Je kunt ze je een e-mail sturen of reageren via de website.
Indien je VRT wilt bereiken gaat het heel omslachtig: eerst via klantendienst, dan ‘contacteer redactie’.
Op de vraag of een redactie tips belangrijk vindt, antwoordden 18 van de 21 deelnemende redacties met ‘ja’. Enkel Metro, Kanaal Z en de Zondag vonden het niet belangrijk. Metro beweert er geen budget voor te hebben.
Anderen vonden het wel belangrijk uit respect naar de mediaconsument, omdat de lezer dicht bij een regionaal medium staat, omdat ze willen weten wat leeft bij de bevolking.
De helft van de redacties vindt dat ze systematisch met de tips omgaan. Diegenen die het niet doen, beweren opnieuw te weinig middelen te hebben.
Opmerkelijk is, dat uitgezonderd de VRT niemand sociale netwerken gebruikte, dit in tegenstelling tot Nederlandse redacties.
Volgens VTM maakt de redactie voor één item per dag gebruik van publiekstips.
De Tijd maakt er hoegenaamd geen gebruik van, maar ze vinden het perfect voor wat ze zelf willen.
Nederland
Hier vonden wel diepte-interviews plaats, geen vragenlijsten.
AT5 loopt op op wat betreft de publiekstips en hanteert de stelling dat het publiek beslist wat het nieuws is in Amsterdam. Wie belangrijk nieuws te melden heeft, kan de zender ertoe motiveren om er tijd aan te besteden op televisie..Ze hebben – als enige medium – ook een tipmailadres en een noodnummer.
Telegraaf: Tip De Telegraaf
De meeste tips bij De Telegraaf komen binnen via e-mail. Veel tips worden gevonden bij reacties van artikels op internet. Je kunt ook bellen om je mening te geven over een artikel. Vaak worden ook nieuwsfoto’s ingestuurd, wat tot een nieuw verhaal kan leiden.
In tegenstelling tot Vlaamse media, zijn alle Nederlandse grote media aangesloten op sociale netwerksites zoals Facebook. De lokale en regionale media in Nederland krijgen veel meer tips en persoonlijke verhalen binnen dan landelijke media.
Sommige tips geven aanleiding tot onderzoeksjournalistiek. Gedetailleerde mails bieden zich hier beter toe aan.
Opmerkelijk is dat media enerzijds goede tips willen ontvangen, dit anderzijds niet stimuleren. Of redacties wel of niet ingaan op tips, komt het publiek ook niet te weten. Een deel van het publiek kan ook slecht inschatten wat nieuwswaardig is. Er zit veel kaf onder het koren van binnenstromende tips.
Aanbeveling aan Nederlandse media: wees duidelijk waarover je graag tips ontvangt. Zo kun je je publiek gerichter inzetten. Een speciaal e-mail adres voor tips is erg handig.

Noorwegen

Aanwezig is redacteur John Bones van de populaire tabloid Verdens Gang. De website van VG trekt meer bezoekers, de papieren oplage slinkt. De krant hanteert het idee dat burgerjournalistiek werkt.
In februari 2004 bestond er nog geen systeem voor tips. Ze kwamen binnen via alle mogelijke kanalen, van SMS tot e-mail en telefoon. Momenteel wordt alles netjes geordend op internet. Bij het invullen van het tipformulier moet je de datum, afzender, en onderwerp aangeven. Ook kun je foto’s meesturen. Er is inmiddels iemand aangesteld om de tips te verwerken. Journalisten kunnen zoeken op het onderwerp in een tipdatabank.
Eind 2004 kreeg Verdens Ganghet nieuws van de tsunami in Zuidoost-Azië tips vijftig vóórdat de persbureau’s de eerste melding hiervan deden. Het blad stuurde een oproep aan het publiek om te krant te bellen en als plaatselijke correspondent op te treden. De Verdens Gang gaf mensen ook de kans om anderen als vermist op te geven met een foto en de plaats waar de persoon het laatst was gesignaleerd. De inzet van tipgevers bij de verslaggeving over de tsunami overtuigde de Verdens Gang van de waarde van publiekstips.
Bones vertelt dat tipgevers in Noorwegen veertig jaar geleden werden betaald voor hun werk. Tegenwoordig proberen verschillende media reclame te maken voor het sms-nummer 2200, als tipgeverslijn. Verdens Gang betaalt de tipgever van de maand sinds enkele jaren 3.100 euro. De krant stelt dat dit echt werkt. Het totale budget voor tips is 100.000 euro per jaar.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk