Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2010 verslag: Zoeken in het Belgisch Staatsblad

Titel computertraining: Zoeken in het Belgisch Staatsblad
Datum: zaterdag 20 november, 14:00-15:15 uur
Spreker: Wilfried Verrezen
Aantal aanwezigen: 10+
Tekst: Steven Vandenbergh
Aan databanken geen gebrek tijdens de workshop ‘Zoeken in het Belgisch Staatsblad’. Het Belgisch Staatsblad maakt deel uit van de federale overheidsdienst Justitie en is te vinden via www.just.fgov.be.
Klik op het ‘Belgisch Staatsblad’ en zoek onder meer naar benoemingen, naturalisaties, wetgeving en faillissementen.
Belangrijk om weten: alle databanken zijn afgeschermd van Google. Ga dus direct naar de bovenvernoemde website en klik op ‘Geavanceerd zoeken’. Let wel op, want zoeken op bijvoorbeeld ‘Brinks’ via ‘Woord(en) van tekst’ geeft vier goede resultaten, ook al is de naam van de geldtransporteur slecht geschreven.
Dat komt omdat het Belgisch Staatsblad de teksten publiceert zoals ze die ontvangt, inclusief schrijffouten, vertelt Wilfried Verrezen, adviseur bij het Belgisch Staatsblad.
Om dergelijke problemen te vermijden, kan je ‘%’ gebruiken. Typ ‘brink%’ en je krijgt alles wat begint met ‘brink’, inbegrepen een naam als ‘Brinkman’. Zoek dus eerst ruim en verfijn nadien. Probeer ook verschillende combinaties. Vink eventueel de gewenste taal aan en kies een datum. Zoek best via ‘Woord(en) van tekst’ want dan heb je meer kans om het document te vinden.
Ben je op zoek naar vonnissen van faillissementen in Hasselt, dan kan dat ook via ‘Woord(en) van tekst’. Typ daarvoor de woorden curator, koophandel en Hasselt. Hou er wel rekening mee dat niet alle vonnissen online staan. Daar staat tegenover dat faillissementen bij de griffie kunnen ingekeken worden.
Een ander nuttig hulpmiddel is de referentiedatabank ‘Rechtspersonen’, eveneens te vinden via de website van de FOD Justitie. Hierin staan meer dan zes miljoen records van ondernemingen.
Zoek je informatie zoals de oprichting, benoemingen of naamswijziging(en), dan combineer je best de referentiedatabank Rechtspersonen met de databank Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In de KBO staat namelijk de meest recente informatie over een onderneming. Probeer wel zoveel mogelijk op ondernemingsnummer te zoeken, want dat verandert niet, aldus Verrezen.
Via www.just.fgov.be kun je ook federale wetten doorzoeken door te kiezen voor ‘Belgische wetgeving’.
Bij het zoeken naar een wet is het wel opletten met het verschil tussen afkondiging- en publicatiedatum. De afkondigingdatum is de datum waarop de wet ondertekend is, de publicatiedatum kan dezelfde dag, twee jaar later of onbestaande zijn.
Een andere nuttige website is www.belgiëlex.be. Het bevat onder meer links naar parlementen, rechtspraak door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof alsook internationale wetgeving.
Verrezen toonde eveneens hoe je grotere overheidsopdrachten van diverse overheden kan opzoeken. Surf daarvoor naar de FOD Justitie-website en klik op ‘Bulletin der aanbestedingen’.
De helpdesk van het Belgisch Staatsblad is te bereiken op het telefoonnummer 0800-98.809.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk