Nieuws

VVOJ gaat lokale ‘uitzoekjournalistiek’ ondersteunen

De Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoekjournalisten (VVOJ) heeft vandaag, tijdens haar jaarconferentie in het Vlaamse Gent, een nieuwe stap gezet bij haar missie om de kwaliteit van het journalistieke onderzoek in Nederland en Vlaanderen te verhogen. Naast grensoverschrijdende samenwerking tussen journalisten en onderzoeksjournalistiek op nationaal en regionaal niveau wordt voortaan ook journalistiek onderzoek door lokale media actief ondersteund.

Een nieuwe VVOJ-werkgroep ‘lokale uitzoekjournalistiek’ gaat onder meer de kennisbehoeften van lokale collega’s inventariseren en publicaties en trainingen verzorgen. Daarbij wordt samenwerking gezocht, bijvoorbeeld met koepelorganisaties van lokaal actieve media, zoals OLON (lokale omroepen), NNP (nieuwsbladen) en ROOS TV (regionale omroepen).
Achtergrond
Veel beleidsverantwoordelijkheid is de afgelopen jaren door de rijksoverheid doorgeschoven naar provincies en gemeenten, zonder dat duidelijk is of plaatselijke overheden er voldoende voor zijn toegerust. Van deze ontwikkeling dient het publiek op de hoogte te blijven. Bij regionale en lokale media bevindt zich hiervoor (nu nog een veelal ongebruikt) onderzoekspotentieel. Deze omroepen en bladen hebben vaak nauwe banden met een trouw publiek, dat door de grote media lang niet altijd wordt bereikt.
Al langer besteedt de VVOJ aandacht aan plaatselijke onderzoeksprojecten, onder meer in het Jaarboek Onderzoeksjournalistiek. Daarbij blijkt dat bij regionale en lokale media heel wat collega’s staan te trappelen om eigen onderzoek te doen. Maar vaak missen zij zelfvertrouwen, speelruimte of vaardigheden. Daarin wil de VVOJ de komende jaren verandering brengen.
Aangezien alleen al de term ‘onderzoeksjournalistiek’ voor plaatselijke media soms een drempel blijkt op te werpen, hanteert de nieuwe werkgroep het woord ‘uitzoekjournalistiek’. Immers, het hoeft beslist niet altijd te gaan om geruchtmakende onthullingen met landelijke impact. Soms kan ook een klein, slim onderzoek opmerkelijke feiten boven water krijgen die anders de publiciteit nooit zouden hebben gehaald.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk