Nieuws

VVOJ gaat lokale ‘uitzoekjournalistiek’ ondersteunen

De Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoekjournalisten (VVOJ) heeft vandaag, tijdens haar jaarconferentie in het Vlaamse Gent, een nieuwe stap gezet bij haar missie om de kwaliteit van het journalistieke onderzoek in Nederland en Vlaanderen te verhogen. Naast grensoverschrijdende samenwerking tussen journalisten en onderzoeksjournalistiek op nationaal en regionaal niveau wordt voortaan ook journalistiek onderzoek door lokale media actief ondersteund.

Een nieuwe VVOJ-werkgroep ‘lokale uitzoekjournalistiek’ gaat onder meer de kennisbehoeften van lokale collega’s inventariseren en publicaties en trainingen verzorgen. Daarbij wordt samenwerking gezocht, bijvoorbeeld met koepelorganisaties van lokaal actieve media, zoals OLON (lokale omroepen), NNP (nieuwsbladen) en ROOS TV (regionale omroepen).
Achtergrond
Veel beleidsverantwoordelijkheid is de afgelopen jaren door de rijksoverheid doorgeschoven naar provincies en gemeenten, zonder dat duidelijk is of plaatselijke overheden er voldoende voor zijn toegerust. Van deze ontwikkeling dient het publiek op de hoogte te blijven. Bij regionale en lokale media bevindt zich hiervoor (nu nog een veelal ongebruikt) onderzoekspotentieel. Deze omroepen en bladen hebben vaak nauwe banden met een trouw publiek, dat door de grote media lang niet altijd wordt bereikt.
Al langer besteedt de VVOJ aandacht aan plaatselijke onderzoeksprojecten, onder meer in het Jaarboek Onderzoeksjournalistiek. Daarbij blijkt dat bij regionale en lokale media heel wat collega’s staan te trappelen om eigen onderzoek te doen. Maar vaak missen zij zelfvertrouwen, speelruimte of vaardigheden. Daarin wil de VVOJ de komende jaren verandering brengen.
Aangezien alleen al de term ‘onderzoeksjournalistiek’ voor plaatselijke media soms een drempel blijkt op te werpen, hanteert de nieuwe werkgroep het woord ‘uitzoekjournalistiek’. Immers, het hoeft beslist niet altijd te gaan om geruchtmakende onthullingen met landelijke impact. Soms kan ook een klein, slim onderzoek opmerkelijke feiten boven water krijgen die anders de publiciteit nooit zouden hebben gehaald.

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk