Nieuws, VVOJ Activiteiten

De Loep 2010 uitgereikt

De onthullingen over misbruik in de katholieke kerk door NRC Handelsblad en de Wereldomroep zijn bekroond met De Loep voor de beste tekstproductie. De Loep werd vrijdagavond uitgereikt aan Joep Dohmen van NRC Handelsblad en Robert Chesal van de Wereldomroep. De Loep voor de beste audiovisuele productie is gegaan naar ‘Vieze ziekenhuizen’ van Ton van der Ham, Anique van den Bosch en Manon Blaas van Zembla. Beide Loepen werden uitgereikt door juryvoorzitter Ad van Liempt. De aanmoedigingsprijs was voor Mathias Bienstman en Berber Verpoest (MO*).

Download het juryrapport.
De prijsuitreiking vond vrijdagavond 19 november plaats tijdens de VVOJ Conferentie van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) in Gent. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat de prijs voor de beste journalistieke onderzoeksproducties werd uitgereikt. Een overzicht van alle genomineerden plus hun werk vind je op De Loep 2010-pagina.
Het aantal inzendingen was bijzonder hoog, en reikte zelfs over de honderd. De jury was zeer te spreken over de kwaliteit en signaleerde een aantal interessante trends. Zo viel op dat ondanks enorme problemen bij de regionale dagbladen, meerdere voortreffelijke inzendingen waren te noteren.
De jury viel eveneens op dat de thematiek van de inzendingen een bredere spreiding kende dan vorige jaren, al was het accent op financiële onderzoeksjournalistiek onverminderd groot. Bij de audiovisuele inzendingen vond de jury het opmerkelijk dat bij twee van de genomineerde programma’s de verborgen camera is ingezet om respectievelijk misstanden in de antiekhandel en vervuiling in de ziekenhuizen te onthullen.
Wel sprak de jury haar zorg uit over de financiering van de onderzoeksjournalistiek bij de publieke omroep. Het zou bijzonder te betreuren zijn als door bestuurlijke maatregelen aan programma’s als Zembla en Reporter een einde komt, aldus de juryvoorzitter.
De prijswinnaars:
De Loep voor tekstproducties gaat naar Ontucht in de Rooms-katholieke kerk, een serie artikelen in NRC Handelsblad en uitzendingen bij de Wereldomroep. Joep Dohmen en Robert Chesal toonden aan dat wat in andere landen al was geopenbaard ook in Nederland volop aan de orde is geweest: structureel en langdurig misbruik door priesters. Andere media volgden, maar deze twee journalisten bleven steeds leidend en hielden het initiatief. De jury vond dat de toon van de berichtgeving heel zorgvuldig was en dat Dohmen en Chesal bij het bewaken van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen heel evenwichtig hebben geopereerd.
De Loep voor audiovisuele producties gaat naar verslaggever Ton van der Ham en researchers Anique van den Bosch en Manon Blaas (Zembla) voor hun productie ‘Vieze ziekenhuizen’. Van der Ham meldde zich aan om te werken in twee Nederlandse ziekenhuizen en kon daardoor aantonen dat de schoonmaakregels stelselmatig met opzet worden overtreden. De reportage werd voorbereid door de twee researchers. Volgens de jury is het programma een voorbeeld van originele, laagdrempelige onderzoeksjournalistiek met bovendien een grote maatschappelijke impact.
Mathias Bienstman en Berber Verpoest (MO*) ontvingen de aanmoedigingsprijs voor hun productie ‘Reynders spot met het parlement’. In dit voortreffelijke stuk leggen zij de opmerkelijke rol bloot van de Belgische minister van financiën Reynders, bij de benoeming van banktoezichthouders, aldus het juryrapport.
De winnaars van De Loep voor de tekstuele en audiovisuele producties ontvingen 1.500 euro, een oorkonde en een gegraveerde ‘onderzoeksloep’. De winnaar van de aanmoedigingsprijs ontving een oorkonde en een geldprijs van 750 euro.

Gerelateerde artikelen

Hij heeft niet de illusie dat hij in twee jaar kan rechtbreien wat al vele jaren tevergeefs beschreven wordt in rapporten met alarmerende titels als ‘Een dementerende overheid’ (2005) en ‘Een dementerende overheid 2.0?’ (2021). Toch wilde dr Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden. Slechts een tijdje, maar wel om onomkeerbare ontwikkelingen te initiëren.

VVOJ-voorzitter Evert De Vos blikte terug op het oorspronkelijke onderzoek naar de stand van de onderzoeksjournalistiek van 20 jaar geleden. Onderzoekers Alexander Pleijter en Michael Opgenhaffen namen het publiek mee doorheen de rode lijnen van het huidige onderzoek. Een panel liet daar zijn licht over schijnen en Vlaamse minister van media Benjamin Dalle gaf het slotwoord bij een presentatie van het rapport naar de Staat van de Onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen anno 2022 op 11 mei bij deBuren in Brussel.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk