Nieuws, VVOJ Activiteiten

De Loep 2010 uitgereikt

De onthullingen over misbruik in de katholieke kerk door NRC Handelsblad en de Wereldomroep zijn bekroond met De Loep voor de beste tekstproductie. De Loep werd vrijdagavond uitgereikt aan Joep Dohmen van NRC Handelsblad en Robert Chesal van de Wereldomroep. De Loep voor de beste audiovisuele productie is gegaan naar ‘Vieze ziekenhuizen’ van Ton van der Ham, Anique van den Bosch en Manon Blaas van Zembla. Beide Loepen werden uitgereikt door juryvoorzitter Ad van Liempt. De aanmoedigingsprijs was voor Mathias Bienstman en Berber Verpoest (MO*).

Download het juryrapport.
De prijsuitreiking vond vrijdagavond 19 november plaats tijdens de VVOJ Conferentie van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) in Gent. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat de prijs voor de beste journalistieke onderzoeksproducties werd uitgereikt. Een overzicht van alle genomineerden plus hun werk vind je op De Loep 2010-pagina.
Het aantal inzendingen was bijzonder hoog, en reikte zelfs over de honderd. De jury was zeer te spreken over de kwaliteit en signaleerde een aantal interessante trends. Zo viel op dat ondanks enorme problemen bij de regionale dagbladen, meerdere voortreffelijke inzendingen waren te noteren.
De jury viel eveneens op dat de thematiek van de inzendingen een bredere spreiding kende dan vorige jaren, al was het accent op financiële onderzoeksjournalistiek onverminderd groot. Bij de audiovisuele inzendingen vond de jury het opmerkelijk dat bij twee van de genomineerde programma’s de verborgen camera is ingezet om respectievelijk misstanden in de antiekhandel en vervuiling in de ziekenhuizen te onthullen.
Wel sprak de jury haar zorg uit over de financiering van de onderzoeksjournalistiek bij de publieke omroep. Het zou bijzonder te betreuren zijn als door bestuurlijke maatregelen aan programma’s als Zembla en Reporter een einde komt, aldus de juryvoorzitter.
De prijswinnaars:
De Loep voor tekstproducties gaat naar Ontucht in de Rooms-katholieke kerk, een serie artikelen in NRC Handelsblad en uitzendingen bij de Wereldomroep. Joep Dohmen en Robert Chesal toonden aan dat wat in andere landen al was geopenbaard ook in Nederland volop aan de orde is geweest: structureel en langdurig misbruik door priesters. Andere media volgden, maar deze twee journalisten bleven steeds leidend en hielden het initiatief. De jury vond dat de toon van de berichtgeving heel zorgvuldig was en dat Dohmen en Chesal bij het bewaken van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen heel evenwichtig hebben geopereerd.
De Loep voor audiovisuele producties gaat naar verslaggever Ton van der Ham en researchers Anique van den Bosch en Manon Blaas (Zembla) voor hun productie ‘Vieze ziekenhuizen’. Van der Ham meldde zich aan om te werken in twee Nederlandse ziekenhuizen en kon daardoor aantonen dat de schoonmaakregels stelselmatig met opzet worden overtreden. De reportage werd voorbereid door de twee researchers. Volgens de jury is het programma een voorbeeld van originele, laagdrempelige onderzoeksjournalistiek met bovendien een grote maatschappelijke impact.
Mathias Bienstman en Berber Verpoest (MO*) ontvingen de aanmoedigingsprijs voor hun productie ‘Reynders spot met het parlement’. In dit voortreffelijke stuk leggen zij de opmerkelijke rol bloot van de Belgische minister van financiën Reynders, bij de benoeming van banktoezichthouders, aldus het juryrapport.
De winnaars van De Loep voor de tekstuele en audiovisuele producties ontvingen 1.500 euro, een oorkonde en een gegraveerde ‘onderzoeksloep’. De winnaar van de aanmoedigingsprijs ontving een oorkonde en een geldprijs van 750 euro.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk