Biografie

Dirk Voorhoof

Dirk VoorhoofDirk Voorhoof is hoogleraar aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Kopenhagen waar hij o.a. de vakken mediarecht, auteursrecht en journalistieke deontologie doceert. Hij werkt mee aan verschillende juridische publicaties, waaronder Auteurs & Media (Larcier), Mediaforum (Otto Cramwinckel, Amsterdam) en De Juristenkrant (Kluwer). Hij was lid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (1994-2004) en is lid van de Vlaamse Regulator voor de Media en van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Sectorraad Media. Als ex-jurylid van het Fonds Pascal Decroos is hij ook lid van de Kroonraad van het Fonds. Zijn onderzoek en publicaties houden vooral verband met expressievrijheid en regulering van media en journalistiek.
Van 2002 tot 2007 doceerde hij aan de universiteit van Oxford in het programma Comparative Media Law and Policy (PCMLP) en hij maakt deel uit van IMLA (International Media Lawyer Association). Hij is lid van de Advisory Committee van de International Media Law Moot Court Competition, tevens verbonden aan PCMLP. Bij Larcier verscheen Handboek Mediarecht (2003, 2007 en 2009) en samen met F. Voets en E. Brewaeys publiceerde hij Wetboek Media en Journalistiek (Kluwer, 2005, 2007 en 2009). Hij is editor van Het journalistiek bronnengeheim onthuld (Die Keure, 2007) en vanVijf jaar Raad. Een balans (2007) over de werking van de Raad voor de Journalistiek (samen met F. Voets).

Links:

Website Dirk Voorhoof Universiteit Gent
LinkedIn profiel

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk