Nieuws

Ronde Tafel Onderwijs in Onderzoeksjournalistiek

De Ronde Tafel Onderwijs in Onderzoeksjournalistiek gaat dit jaar over het organiseren van onderzoek door studenten. De centrale vraag is: Hoe zorg je ervoor dat studenten met soms beperkte kennis over het onderzoeksonderwerp en geringe onderzoekservaring toch een zinvolle onderzoekservaring opdoen die resulteert in een aantrekkelijke publicatie? Docenten van verschillende opleidingen vertellen over hun ervaring op dit gebied en geven tips voor het organiseren van het onderwijs in onderzoeksjournalistiek. Enkele professionele redacties (Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad) zullen aangeven hoe in hun ogen het best met studenten samen gewerkt kan worden. Met: Gerard Smit (Hogeschool Utrecht), Marleen Teugels (Arteveldehogeschool), Marco van Kerkhoven (Hogeschool Utrecht), Michel Simons (Fontys Hogeschool), Tricia Bots (Fontys Hogeschool)
Datum: 20 november 2010
Tijd: 10:45-12:00 uur
Lees hier de verslagen van Charlotte Doolaege en Gerard Smit, alsmede zijn eigen bijbehorende presentatie.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk