Nieuws

Onderzoeksjournalistiek op nieuwe platforms

Er is onderzoeksjournalistiek leven naast de krant, de publieke omroep, het weekblad en de radio. Journalisten in Nederland en Vlaanderen ontdekken de mogelijkheid van onderzoeksjournalistiek in kleinschaliger verband, op het web, naar niche markten en volgens nieuwe publicatiemethoden. Apache.be, followthemoney.nl en Articulous zijn maar een paar van de initiatieven die het afgelopen jaar het licht zagen. De bedenkers, makers en uitbaters vertellen over hun nieuwe loten aan de journalistieke boom. Met George Timmerman, Arne van der Wal, Jaïr Stenhuijs. Moderator: Karel Platteau.
Datum: 19 november 2010
Tijd: 15:45-17:00 uur
Lees hier ook het verslag van Stijn Mestdagh.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk