Conferentie

Keynote: Het verdwijnen van de krant

Kwaliteit leidt tot profijt, zo betoogt prof. Philip Meyer. In zijn boek The vanishing newspaper toont hij aan dat kwaliteitsjournalistiek de oplages doet stijgen en meer kijkers en luisteraars trekt. Kwaliteit heeft invloed, en dat beseffen de mediaconsumenten.

Op de openingsdag van de VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek zal Meyer na zijn keynote speech in discussie gaan met hoofdredacteuren en uitgevers. Ook zal er voor managers en hoofdredacteuren de mogelijkheid zijn tijdens een lunch met hem van gedachten te wisselen.
Meyer’s boek The vanishing newspaper kwam uit bij The University of Missouri Press. Uit de samenvatting:
‘For more than thirty years the newspaper industry has been losing readers at a slow but steady rate. News professionals are inclined to blame themselves, but the real culprit is technology and its competing demands on the public’s time. The Internet is just the latest in a long series of new information technologies that have scattered the mass audience that newspapers once held. The trend toward smaller audiences seeking more efficient sources of more specialized information has been accelerated by this form of communication. In The Vanishing Newspaper, Philip Meyer offers the newspaper industry a business model for preserving and stabilizing the social responsibility functions of the press in a way that could outlast technology-driven changes in media forms. This “influence model,” as it is termed by Meyer, is based on the premise that a newspaper’s main product is not news or information, but influence: societal influence, which is not for sale, and commercial influence, which is. Meyer’s model explores how the former enhances the value of the latter. By isolating and describing the factors that made journalism work as a business in the past, Meyer provides a model that will make it work with the changing technologies of the present and future. He backs his argument with empirical evidence, supporting key points with statistical assessments of the quality and influence of the journalist’s product, as well as its effects on business success. Meyer has written this volume to be accessible to a wide audience, taking particular care to explain his statistical research and methodology. Teachers and students of journalism and business will find Meyer’s research, as well as his interviews with newspaper company executives and analysts, of particular interest.’
Philip Meyer is de Knight Chair and Professor of Journalism aan de University of North Carolina at Chapel Hill. Hij is de auteur van een groot aantal boeken, waaronder Assessing Public Journalism en The Newspaper Survival Book: An Editor’s Guide to Market Research.
Meyer wordt gezien als een van de ‘uitvinders’ van Computer Assisted Research, en levert onder andere regelmatig bijdragen aan de Columbia Journalism Review en USA Today.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk