Biografie

Florence Hartmann

Florence Hartmann Florence Hartmann (1963) is een Franse journaliste, publiciste en voormalig medewerkster van het Joegoslavië-tribunaal. In de jaren negentig versloeg Hartmann ter plekke voor de Franse krant Le Monde de gebeurtenissen in het toenmalige Joegoslavië. Van 2000 tot 2006 was zij woordvoerster van Carla Del Ponte, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Over de Bosnische Oorlog en de verwikkelingen daarna schreef zij het boek Paix et châtiment. Daarin maakt ze melding van zaken die volgens het tribunaal geheimgehouden hadden moeten worden.
Het gaat om documenten die Servië bij de berechting van de vroegere Servische president Slobodan Miloševi? aan het tribunaal had overhandigd, met de bedinging dat de daarin vermelde zaken niet naar buiten mochten komen. Hartmann heeft gebruikgemaakt van gerechtelijke besluiten van het tribunaal en in haar boek geschreven dat de Servische geheime documenten (van de hoogste defensieraad) Bosnië hadden kunnen helpen bij diens aanklacht tegen Servië wegens genocide bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (waaronder de massamoord na de inname van Srebrenica in 1995). Ook zou volgens Hartmann de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladi? van de Servische regering wapens en orders hebben ontvangen.
Het tribunaal vindt dat Hartmann de vertrouwelijkheid heeft geschonden en dagvaardde haar daarom op de beschuldiging van contempt of court (‘minachting van het tribunaal’). Sinds 15 juni 2009 (voortgezet vanaf 1 juli) loopt haar zaak voor het Joegoslavië-tribunaal. Hartmann meent niets verkeerds te hebben gedaan en slechts uit stukken te hebben geput die voor ieder toegankelijk waren.
Op 14 september 2009 werd ze veroordeeld tot een boete van zevenduizend euro omdat ze zich aan ‘minachting van het tribunaal’ zou hebben schuldig gemaakt. Hartmann tekende hoger beroep aan omdat zij het vonnis strijdig vond met de vrijheid van meningsuiting en de rechten van de mens. De zaak loopt nog.
Links:
Doet Karadzic een boekje open? Vrij Nederland, 2008
Steunbetuigingswebsite Florence Hartmann

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk