Biografie

Florence Hartmann

Florence Hartmann Florence Hartmann (1963) is een Franse journaliste, publiciste en voormalig medewerkster van het Joegoslavië-tribunaal. In de jaren negentig versloeg Hartmann ter plekke voor de Franse krant Le Monde de gebeurtenissen in het toenmalige Joegoslavië. Van 2000 tot 2006 was zij woordvoerster van Carla Del Ponte, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Over de Bosnische Oorlog en de verwikkelingen daarna schreef zij het boek Paix et châtiment. Daarin maakt ze melding van zaken die volgens het tribunaal geheimgehouden hadden moeten worden.
Het gaat om documenten die Servië bij de berechting van de vroegere Servische president Slobodan Miloševi? aan het tribunaal had overhandigd, met de bedinging dat de daarin vermelde zaken niet naar buiten mochten komen. Hartmann heeft gebruikgemaakt van gerechtelijke besluiten van het tribunaal en in haar boek geschreven dat de Servische geheime documenten (van de hoogste defensieraad) Bosnië hadden kunnen helpen bij diens aanklacht tegen Servië wegens genocide bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (waaronder de massamoord na de inname van Srebrenica in 1995). Ook zou volgens Hartmann de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladi? van de Servische regering wapens en orders hebben ontvangen.
Het tribunaal vindt dat Hartmann de vertrouwelijkheid heeft geschonden en dagvaardde haar daarom op de beschuldiging van contempt of court (‘minachting van het tribunaal’). Sinds 15 juni 2009 (voortgezet vanaf 1 juli) loopt haar zaak voor het Joegoslavië-tribunaal. Hartmann meent niets verkeerds te hebben gedaan en slechts uit stukken te hebben geput die voor ieder toegankelijk waren.
Op 14 september 2009 werd ze veroordeeld tot een boete van zevenduizend euro omdat ze zich aan ‘minachting van het tribunaal’ zou hebben schuldig gemaakt. Hartmann tekende hoger beroep aan omdat zij het vonnis strijdig vond met de vrijheid van meningsuiting en de rechten van de mens. De zaak loopt nog.
Links:
Doet Karadzic een boekje open? Vrij Nederland, 2008
Steunbetuigingswebsite Florence Hartmann

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk