Biografie

Ilse Mertens

Ilse MertensIlse Mertens werkt sinds 1988 als advocaat en is sinds 1991 werkzaam bij EVC advocaten in Antwerpen. Zij volgde de Latijns-Griekse humaniora en behaalde het licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent met grondige studie in het faillissementsrecht, accountancy voor vennootschappen en de inleiding tot het bedrijfsbeheer (Vlerick instituut).
Zij behaalde tevens het Complement Economie aan het UFSIA.
Ilse Mertens is sinds 1991 faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Daarbij volgde ze bijkomende opleidingen boekhouding, controle en forensik onderzoek (U.A.M.S.) alsmede de geëigende cursussen permanente vorming.
Haar voorkeursmateries zijn het insolventierecht alsmede, naast het algemeen handelsrecht, het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht.
Zij is actief als adviseur van verschillende vennootschappen, litigant, en wordt herhaaldelijk door de Rechtbank gelast met bijzondere mandaten.
Binnen haar domein is zij medeauteur van Faillissementswet anno 2008 (Kluwer Rechtswetenschappen) en regelmatige gastspreker o.m. in de conferenties ingericht door M&D. Seminars en Kluwer Opleidingen. (Actualisering faillissementsrecht en bijzondere insolventiewetgeving).

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk