Biografie

Ilse Mertens

Ilse MertensIlse Mertens werkt sinds 1988 als advocaat en is sinds 1991 werkzaam bij EVC advocaten in Antwerpen. Zij volgde de Latijns-Griekse humaniora en behaalde het licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent met grondige studie in het faillissementsrecht, accountancy voor vennootschappen en de inleiding tot het bedrijfsbeheer (Vlerick instituut).
Zij behaalde tevens het Complement Economie aan het UFSIA.
Ilse Mertens is sinds 1991 faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Daarbij volgde ze bijkomende opleidingen boekhouding, controle en forensik onderzoek (U.A.M.S.) alsmede de geëigende cursussen permanente vorming.
Haar voorkeursmateries zijn het insolventierecht alsmede, naast het algemeen handelsrecht, het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht.
Zij is actief als adviseur van verschillende vennootschappen, litigant, en wordt herhaaldelijk door de Rechtbank gelast met bijzondere mandaten.
Binnen haar domein is zij medeauteur van Faillissementswet anno 2008 (Kluwer Rechtswetenschappen) en regelmatige gastspreker o.m. in de conferenties ingericht door M&D. Seminars en Kluwer Opleidingen. (Actualisering faillissementsrecht en bijzondere insolventiewetgeving).

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk