Biografie

Daniël Koning

Daniël Koning is freelance fotojournalist. Hij startte zijn loopbaan in 1967 bij Dagblad De Tijd. Van 1975 tot 2004 was hij in vaste dienst bij De Volkskrant. Bij een expositie in 2005 werd zijn werk als volgt omschreven: “Zijn motto is geen ‘plaatje bij een praatje’, maar een foto die overtuigt door eigen zeggingskracht.” Koning fotografeerde van Biafra tot Ground Zero. Zijn meest recente werk heet ‘Zilverstad’, het boek schuurt met foto’s en in tekst langs de open zenuw die Srebrenica heet.
Zie http://www.sbk.nl/expo.php?id=190 voor een karakterisering van zijn werk door Koning zelf.
Zie http://www.sbk.nl/expo.php?id=190 voor meer informatie over ‘Zilverstad’.
Foto’s zullen vertoond worden tijdens de conferentie.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk