Nieuws

RvdJ: Telefoongesprek opnemen voor adequate weergave mag

‘Het staat een journalist vrij een telefoongesprek op te nemen wanneer dit nodig is om een onbetwistbare en zo adequaat mogelijke weergave van het besprokene te kunnen publiceren’, aldus de vernieuwde Leidraad (pdf inclusief toelichting) van de Raad voor de Journalistiek. Er ontstond ophef toen de RvdJ vorig jaar een journalist juist hiervoor op de vingers tikte. Voor openbaarmaking van de opname is nog altijd toestemming van de geïnterviewde nodig. Als het aan minister Hirsch Ballin ligt, wordt het heimelijk opnemen van je eigen telefoongesprekken juist strafbaar. Wat de VVOJ betreft, gaat dit omstreden wetsvoorstel in de huidige vorm direct van tafel (brief pdf).

Gerelateerde artikelen

Is er een manier waarop pers en pr constructiever kunnen samenwerken? Die vraag stond centraal in de gesprekken die Zembla-onderzoeksjournalist Ton van der Ham voerde met ‘de andere kant’.

De trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ) heeft een nieuwe opzet: vanaf nu gaan we die een paar keer per jaar in de regio organiseren. De eerste LROJ ‘nieuwe stijl’ is op vrijdagmiddag 14 april (14.00-17.30 uur) in Breda.

 

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk