Nieuws

RvdJ: Telefoongesprek opnemen voor adequate weergave mag

‘Het staat een journalist vrij een telefoongesprek op te nemen wanneer dit nodig is om een onbetwistbare en zo adequaat mogelijke weergave van het besprokene te kunnen publiceren’, aldus de vernieuwde Leidraad (pdf inclusief toelichting) van de Raad voor de Journalistiek. Er ontstond ophef toen de RvdJ vorig jaar een journalist juist hiervoor op de vingers tikte. Voor openbaarmaking van de opname is nog altijd toestemming van de geïnterviewde nodig. Als het aan minister Hirsch Ballin ligt, wordt het heimelijk opnemen van je eigen telefoongesprekken juist strafbaar. Wat de VVOJ betreft, gaat dit omstreden wetsvoorstel in de huidige vorm direct van tafel (brief pdf).

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk