Biografie

Eddy van Camp

Eddy van Camp behaalde in 1969 het diploma van doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Datzelfde jaar werd hij ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en in 1973 werd hij aanvaard als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel.
Eddy van Camp heeft aldus als curator een uitgebreide ervaring in de diverse domeinen van het recht waaronder natuurlijk het vennootschapsrecht, het algemeen en bijzonder insolventierecht.
Hij behandelde meerdere belangrijke faillissementen, niet zelden leidend tot instandhouding van de economische activiteiten.
Hij mocht verschillende leden van de Parlementaire Commissies adviseren bij de totstandkoming van nieuwe insolventiewetgeving, ook naar aanleiding van de nieuwe Belgische Faillissementswet in 1997, in 2002 en de wetswijziging van 6 december 2005.
Eddy Van Camp is auteur van De nieuwe Faillissementswet en medeauteur van de Faillissementswet anno 2008 (Kluwer Rechtswetenschappen), redactielid Kluwer Insolventierecht (Fare en Faillissementsrecht en gerechtelijk akkoord) en regelmatig spreker op de M&D seminaries en bij Kluwer en Graydon Opleidingen. Hij wordt vaak gevraagd als arbiter in arbitrageprocedures.
Als senior van het kantoor is hij, naast de zaken die hij persoonlijk behandelt, de vaste partner van de medewerkers in behandeling van de dossiers, coördineert en verdeelt hij de werkzaamheden en leidt de wekelijkse vergaderingen waarin de problematiek van de hangende zaken gezamenlijk wordt besproken.
Eddy van Camp is gehuwd, vader van twee kinderen en een fiere grootvader.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk