Biografie

Eddy van Camp

Eddy van Camp behaalde in 1969 het diploma van doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Datzelfde jaar werd hij ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en in 1973 werd hij aanvaard als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel.
Eddy van Camp heeft aldus als curator een uitgebreide ervaring in de diverse domeinen van het recht waaronder natuurlijk het vennootschapsrecht, het algemeen en bijzonder insolventierecht.
Hij behandelde meerdere belangrijke faillissementen, niet zelden leidend tot instandhouding van de economische activiteiten.
Hij mocht verschillende leden van de Parlementaire Commissies adviseren bij de totstandkoming van nieuwe insolventiewetgeving, ook naar aanleiding van de nieuwe Belgische Faillissementswet in 1997, in 2002 en de wetswijziging van 6 december 2005.
Eddy Van Camp is auteur van De nieuwe Faillissementswet en medeauteur van de Faillissementswet anno 2008 (Kluwer Rechtswetenschappen), redactielid Kluwer Insolventierecht (Fare en Faillissementsrecht en gerechtelijk akkoord) en regelmatig spreker op de M&D seminaries en bij Kluwer en Graydon Opleidingen. Hij wordt vaak gevraagd als arbiter in arbitrageprocedures.
Als senior van het kantoor is hij, naast de zaken die hij persoonlijk behandelt, de vaste partner van de medewerkers in behandeling van de dossiers, coördineert en verdeelt hij de werkzaamheden en leidt de wekelijkse vergaderingen waarin de problematiek van de hangende zaken gezamenlijk wordt besproken.
Eddy van Camp is gehuwd, vader van twee kinderen en een fiere grootvader.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk