Biografie

Birgit Loos

Birgit Loos.jpg Birgit Loos is plaatsvervangend centrumhoofd van het Centrum voor Milieumonitoring van het RIVM. Binnen dit centrum wordt de monitoring en interpretatie voor een groot aantal milieuthema’s gedaan. Voorbeelden zijn het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit en het Landelijk Meetnet Bodem- en grondwaterkwaliteit. Maar er zijn ook kleinere monitoringsprogramma’s zoals: Geluid, Ammoniak en TrendMeetnet Verzuring.
Op veel van deze thema’s wordt ook regionaal en lokaal monitoring uitgevoerd en wordt vaak samengewerkt. Deze samenwerking is divers, van uitwisseling van kennis tot het gezamenlijk nemen van infrastructurele beslissingen.
Birgit Loos studeerde Plantenveredeling aan de WUR, gevolgd door een promotie aan dezelfde universiteit. Na een aantal jaren bij een milieuadviesbureau te hebben gewerkt, belandde zij bij het RIVM waar ze een team leidde dat de risicobeoor- deling en vergunningverlening voor experimenten met genetisch gemodificeerde organismen uitvoerde. Drie jaar geleden is ze overgestapt naar haar huidige functie.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk