Nieuws, Woo

Journalist vecht uitspraak in Wob-zaak aan

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen bestuursorgaan waarop de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) van toepassing is, oordeelt de bestuursrechter in Arnhem. De zaak was aangespannen door onderzoeksjournalist Brenno de Winter, die vindt dat beleidsdocumenten onder de Wob horen te vallen. De VNG hoeft opgevraagde documenten over ict-beleid nu niet te openbaren. De Winter gaat in hoger beroep.

In een eerste reactie geeft de VVOJ aan teleurgesteld te zijn in deze uitspraak. “Over het betwiste punt dat bepaalde documenten hoe dan ook beschikbaar moeten komen via de Wob spreekt de rechter zich helaas niet uit. Wat betreft de status van de VNG als bestuursorgaan: De VVOJ heeft in het opiniestuk van Anneke Verbraeken in de Volkskrant van 27 juli aangegeven verbaasd te zijn dat de VNG niet onder de Wob valt, omdat zij zich op veel terreinen wel als bestuursorgaan gedraagt, bijvoorbeeld door zitting te hebben in ambtelijke werkgroepen die beleid voorbereiden. Die mening is de VVOJ nog steeds toegedaan. De VVOJ heeft in hetzelfde opiniestuk betoogd dat de door de VNG aangehaalde gemeentelijke autonomie nooit een vrijbrief mag zijn om het wettelijk recht op openheid in te perken via de achterdeur. Nu de rechter aangeeft dat gemeenten individueel geen macht bezitten is het afwachten óf en zo ja wát er voor consequenties aan deze uitspraak verbonden zullen worden. De VVOJ verwacht niet dat de kous hiermee af is, en blijft het proces nauwlettend volgen”, aldus VVOJ-directeur Margo Smit.
Meer over de kwestie bij Bigwobber, de website van De Winter.
Lees ook:
Uitspraak Wob-zaak binnen zes weken
VVOJ Wob-dossier

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk