Biografie

Wilfried Verrezen

Wilfried Verrezen (1959) is adviseur van het Belgisch Staatsblad. In 1986 werd hij vanuit het ministerie van Justitie (tegenwoordig FOD Justitie) aangewezen als directielid van dit blad. Zijn taken liggen vooral op het vlak van algemene leiding, interne en externe communicatie en informatietechnologie. Verrezen is lid van diverse stuurgroepen rond overheidsinformatie (zowel op nationaal als op internationaal niveau).
Tussen 1983 en 1985 was Wilfried Verrezen in dienst van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, specifiek voor het opstarten van de dienst communicatie (persoverzicht, personeelsblad, informatiebrochures).
Wilfried Verrezen heeft een licentiaat in de communicatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel, 1982)
Tijdens de VVOJ Conferentie 2010 geeft Wilfried Verrezen een workshop over het Belgisch Staatsblad bij journalistiek onderzoek. Dagelijks publiceert het Belgisch Staatsblad een enorme hoeveelheid informatie op het internet. Het betreft zowel wetgeving maar ook vonnissen, benoemingen, akten van ondernemingen en verenigingen, openbare aanbestedingen, enzovoorts. Om die informatie te ontsluiten zijn er diverse databanken. Hoe kan je ze gebruiken? wat kan en wat kan niet. Hoe kan je een aantal beperkingen omzeilen? (website: www.staatsblad.be)

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk