Biografie

Wilfried Verrezen

Wilfried Verrezen (1959) is adviseur van het Belgisch Staatsblad. In 1986 werd hij vanuit het ministerie van Justitie (tegenwoordig FOD Justitie) aangewezen als directielid van dit blad. Zijn taken liggen vooral op het vlak van algemene leiding, interne en externe communicatie en informatietechnologie. Verrezen is lid van diverse stuurgroepen rond overheidsinformatie (zowel op nationaal als op internationaal niveau).
Tussen 1983 en 1985 was Wilfried Verrezen in dienst van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, specifiek voor het opstarten van de dienst communicatie (persoverzicht, personeelsblad, informatiebrochures).
Wilfried Verrezen heeft een licentiaat in de communicatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel, 1982)
Tijdens de VVOJ Conferentie 2010 geeft Wilfried Verrezen een workshop over het Belgisch Staatsblad bij journalistiek onderzoek. Dagelijks publiceert het Belgisch Staatsblad een enorme hoeveelheid informatie op het internet. Het betreft zowel wetgeving maar ook vonnissen, benoemingen, akten van ondernemingen en verenigingen, openbare aanbestedingen, enzovoorts. Om die informatie te ontsluiten zijn er diverse databanken. Hoe kan je ze gebruiken? wat kan en wat kan niet. Hoe kan je een aantal beperkingen omzeilen? (website: www.staatsblad.be)

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk