Nieuws

‘Heimelijke telefoonopnames worden strafbaar’

Heimelijk telefoongesprekken opnemen wordt strafbaar, als het aan demissionair minister Hirsch Ballin van Justitie ligt. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Versterking bestrijding computercriminaliteit. Heimelijk tapen mag volgens de Memorie van Toelichting wel ‘in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen’. Tot 30 september kan iedereen via Internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel.

De uitzonderingsalinea luidt voluit:
‘Van strafbaarheid is alleen sprake als het opnemen van de communicatie wederrechtelijk is. Daardoor ontbreekt de strafbaarheid in bijvoorbeeld het geval van toestemming van de deelnemers aan de communicatie, maar ook in gevallen waarin het zonder toestemming/medeweten van een van de deelnemers opnemen van de communicatie civielrechtelijk niet onrechtmatig is, bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie.’
In (onderzoeks)journalistieke kringen is het heimelijk opnemen van telefoongesprekken niet ongebruikelijk voor eigen gebruik, als geheugensteun en als bewijs tegen aantijgingen en claims achteraf.
Vorig jaar ontstond ophef toen de Raad voor de Journalistiek een redacteur van NRC Handelsblad op de vingers tikte voor het heimelijk opnemen van een telefoongesprek, terwijl dat in een eerdere kwestie gedoogd werd. Toenmalig VVOJ-voorzitter Jeroen Trommelen wees er destijds op dat heimelijke telefoonopnames voor eigen gebruik wettelijk zijn toegestaan, mits je zelf deelnemer bent aan het gesprek. De Raad beloofde haar leidraad tegen het licht te houden.
In januari dit jaar organiseerde de VVOJ een VVOJ Café over het thema ‘Opnemen of afkeuren’.
Meer lezen:
Henk Blanken: Bedreigt Hirsch Ballin de persvrijheid – of juist niet?
Volkskrant: ‘Heimelijk tapen moet strafbaar worden’
Weblog NRC Handelsblad: Heimelijk opnemen en publiceren straks verboden, behalve voor journalisten
VVOJ-site: Online discussie over heimelijke telefoonopnamen

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk