Biografie

Freddy Verkruyssen

Freddy Verkruyssen (1947) is directeur Informatie en Communicatie bij Statistics Belgium, een afdeling van de FOD Economie in Vlaanderen.
In de jaren tachtig en negentig was hij perschef bij diverse Belgische ministers.
Bij de conferentie in Gent in november 2010 leidt hij de workshop Wegwijs in de officiële statistieken: het aanbod van Statistics Belgium.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk