Nieuws

Structurele financiële steun voor VVOJ-activiteiten

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ gaat per 1 juli 2010 een structurele donorrelatie aan met de in Nederland gevestigde Adessium Foundation. Doel is de bevordering van kritische en diepgravende journalistiek in Nederland en Vlaanderen de komende drie jaar voluit te kunnen voortzetten.

“Een fantastische ontwikkeling in tijden waarin onderzoeksjournalistiek bij reguliere media onverminderd onder druk staat,” zegt VVOJ-directeur Margo Smit. Volgens VVOJ-voorzitter Henk van Ess is de steun een “lichtpunt aan een grijze hemel”.
Met ingang van 1 juli 2010 treedt Adessium Foundation als premium donor toe tot de groep donoren en sponsoren van de vereniging. De VVOJ zal daardoor haar activiteiten kunnen voortzetten en uitbreiden. De overeenkomst tussen beide partijen loopt tot juli 2013. Adessium Foundation vraagt als donor geen andere tegenprestatie van de VVOJ dan het uitvoeren van haar meerjarenplannen, en maakt dat financieel mogelijk. “Hiermee kunnen we onze trainings- en lobbyactiviteiten voor leden en voor het hele journalistieke werkveld waarborgen én flink uitbreiden,” zegt Smit. “We kunnen straks al onze verenigingsinspanningen besteden aan de inhoud, waar het uiteindelijk om gaat.”
Smit: “Adessium Foundation kiest voor ondersteuning van de VVOJ vanuit haar oogmerk dat een integere, rechtvaardige samenleving niet zonder geïnformeerde burgers kan. Daarin spelen onderzoeksjournalisten een cruciale rol. Adessium Foundation ziet dat in, zoals ook blijkt uit haar steun voor het International Consortium of Investigative Journalists in de Verenigde Staten.”
Het bestuur van de VVOJ ziet de financiële steun voor het meerjarenplan als “lichtpunt aan een grijze hemel”, zegt voorzitter Henk van Ess. ”Collega’s doen meer werk in minder tijd en een ‘sexy’ onderwerp kan het winnen van een maatschappelijk relevant item. Onze ambitie is dat Nederlandstalige onderzoeksjournalisten in staat worden gesteld hun vak goed uit te blijven oefenen.”
Dat kan volgens Van Ess alleen met een “doortimmerd werkplan” en “voldoende financiële steun”.  “Adessium deelt met de VVOJ het principe van onafhankelijke waarheidsvinding. Dan heb ik het over controle op besluitvorming, het kritische debat en het bewaken van democratische processen. De steun van Adessium stelt ons in staat drie jaar lang rustig maar voortvarend aan onze ambities te werken. Dat is fantastisch nieuws.”
De VVOJ gaat onderzoeken of, en zo ja hoe, de vereniging ook een actieve rol kan spelen in de totstandkoming van onderzoeksjournalistieke producties. “We laten ons daarbij inspireren door initiatieven als The Center for Public Integrity. Dit centrum doet onderzoek naar verweesde, maar belangrijke onderwerpen die door tijdgebrek of andere prioriteiten blijven liggen bij bestaande media.”
De VVOJ grijpt de financiering van het werkplan aan om het bestuur anders in te richten. De Raad van Bestuur wordt de nieuwe naam voor het huidige bestuur. De Raad krijgt meer ruimte voor het ontwikkelen van strategische beleid en uitvoering van het werkplan. Voor de praktische, dagelijkse gang van zaken is een dagelijks bestuur opgericht waarin de directeur en twee bestuursleden zitting hebben. Aan de structuur van werkgroepen wijzigt niets. Van Ess: “Enthousiaste vrijwilligers bedenken en organiseren onze activiteiten. Zij zijn de kurk waarop onze vereniging drijft.”
Meer informatie is te vinden op de Sponsors- en donorenpagina.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk