Nieuws

EU-subsidies transparant door CAR-actie

Hoeveel landbouwsubsidie verstrekt de Europese Unie aan welke Europese landen? Krijgen kleine boeren ook subsidie, of gaat alles in toenemende mate naar de grote agrarische bedrijven? De Europese subsidiestromen zijn ingewikkeld en ondoorzichtig, maar dankzij een groep gemotiveerde CAR-specialisten die begin mei in Brussel samenkwamen, bracht Farmsubsidy de situatie in kaart.
Farmsubsidy kan nu een overzicht geven van (bijna) alle landbouwsubsidies die de Europese Unie in 2009 verschafte, een bedrag van 55,83 miljard euro. De organisatie stelt de feiten beschikbaar aan onderzoeksjournalisten voor verder onderzoek, waarbij de volgende weblog van journalist Brigitte Alfters vind je links naar artikelen die inmiddels al geschreven zijn; de lijst zal worden aangevuld.
Voor meer informatie over het project van Nils Mulvad, over Farmsubsidy en over de voorwaarden om de informatie te krijgen en te gebruiken voor publicatie, gelieve contact op te nemen met Farmsubsidy.
Lees hier meer over Farmsubsidy.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk