Freelance onderzoeksjournalist Brenno de Winter daagt demissionair minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie voor de rechter omdat die geen gehoor geeft aan de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob). De Winter diende half september 2009 een Wob-verzoek in naar aanleiding van de ontdekking dat de minister zelf een antivirusprogramma voor zijn dienst-laptop had aangeschaft. Volgens De Winter weigert de minister ruim acht maanden en talrijke herinneringen later nog altijd helderheid te verschaffen over de risico’s die zijn departement loopt met gevoelige gegevens. “Of ik nou journalist ben of niet, zo ga je niet met burgers om”, zegt De Winter in een nieuwe aflevering van Dossier Onderzoek (inloggen vereist).