Nieuws

Jaarlijkse studiereis Israël

Aankomende en beginnende journalisten met aantoonbare interesse in verslaggeving over het Midden-Oosten kunnen van 20 juni tot 1 juli deelnemen aan de jaarlijkse studiereis naar Israël. De studiereis wordt georganiseerd door het Centrum Documentatie Informatie Israël (CIDI) in Den Haag, een onafhankelijk onderzoekscentrum.
Deelnemers maken kennis met Israëlische politici van diverse achtergrond en kleur pluimage, plaatselijke journalisten van verschillende media, Joodse en Arabische Israëli’s en andere subgroepen binnen de lokale samenleving, geschiedenis en cultuur.
Ontmoetingen met Palestijnse politici, journalisten en anderen op de Westelijke Jordaanoever staan ook op het programma.
Geïnteresseerden wordt verzocht zich uiterlijk 13 mei 2010 om 14:00 uur aan te melden bij het CIDI. De selectiegesprekken – uiteindelijk zal slechts een kleine groep van 10 tot 18 mensen deelnemen aan de reis – vinden plaats op 18, 19, 26 en 27 mei. Op 28 mei maakt het CIDI bekend wie aan de reis deelneemt.
De deelnemers hebben een eigen bijdrage van 350 euro.
Voor informatie en (o.v.v. naam, aanmelding journalistenreis 2010) kun je je richten tot Tuvit Shlomi, van de afdeling CIDI voorlichting, t.shlomi@cidi.nl of 070-3646862, optie 1

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk