Nieuws

Uitreiking Dick Scherpenzeel Prijs

Op 27 mei wordt bekend gemaakt wie dit jaar de Dick Scherpenzeel Prijs voor het jaar 2009 wint. Genomineerd zijn Femke en Ilse van Velzen (documentaire ‘Weapon of War, confessions of rape in Congo’), Bette Dam (boek ‘Expeditie Uruzgan’) en Thomas Erdbrink (serie artikelen over Iran in NRC Handelsblad). Een aanmoedigingsprijs reikt de jury dit jaar niet uit, vanwege het geringe aantal inzendingen.

De prijs, een bedrag van 10.000 euro, wordt op 27 mei uitgereikt in Felix Meritis (Shaffyzaal), Keizersgracht 324 in Amsterdam. Het programma, onder voorbehoud:
19:30 uur Ontvangst
20:00 uur Opening
20:15 uur Visie Tjitske Lingsma, winnaar van de Dick Scherpenzeel Prijs 2008
20:45 uur Presentator Bahram Sadeghi in gesprek met de genomineerden
21:15 uur Bekendmaking winnaar Dick Scherpenzeel Prijs 2009
21:30 uur Borrel
De Dick Scherpenzeel Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Dick Scherpenzeel (1923-1973), een pionier binnen de Nederlandse journalistiek op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken. Jaarlijks wordt de Dick Scherpenzeel Prijs uitgereikt aan journalistieke producties die inzicht geven in ontwikkelingsvraagstukken en/of niet-westerse landen. De prijs wordt toegekend door een onafhankelijke vakjury, voorgezeten door Froukje Santing, oud-correspondent voor NRC Handelsblad.

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk