Pers-presentatie onderzoek burnout Vlaamse journalisten

Nieuws

Vanwaar het hoge risico op burnout bij journalisten? Welke conflicten op het werk spelen naast persoonsgebonden aspecten een rol? Hoe beleven journalisten hun burnout en hoe beperk je de risico’s? Dinsdagmiddag 4 mei vanaf 15.00 uur presenteren onderzoekers van de Gentse Arteveldehogeschool de resultaten van hun vervolgonderzoek naar burnout bij beroepsjournalisten in Vlaanderen. Een panel van deskundigen suggereert mogelijke oplossingen.

Op dinsdag 4 mei 2010 presenteren de onderzoekers van de Arteveldehogeschool uit Gent de resultaten van hun vervolgonderzoek naar burnout bij beroepsjournalisten in Vlaanderen. Het kwalitatieve onderzoek drong zich op toen uit eerder kwantitatief onderzoek bleek dat meer dan 30 procent van de beroepsjournalisten een verhoogd risico loopt op burnout; 10 procent hiervan heeft een niveau van burnout dat overeenstemt met het niveau van mensen die voor burnout zijn opgenomen in het ziekenhuis. De resultaten van de kwalitatieve analyse zijn zorgwekkend en houden verband met verschuivingen binnen het journalistieke beroep.

Een panel van deskundigen suggereert mogelijke oplossingen. Naast Minister van Staat Leo Tindemans, die bij het begin van zijn carrière gedurende 2 jaar werkzaam was bij de Gazet van Antwerpen, reflecteren Flip Voets (Raad voor de Journalistiek), medisch psychologe en gezondheidspsychologe prof dr Elke Van Hoof (Vrije Universiteit Brussel en Kankerinstituut), Pol Deltour (VVJ) en Ides Debruyne (Fonds Pascal Decroos) op het probleem.

Dit Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) werd opgezet door lector in de opleiding Bachelor in de journalistiek en onderzoeksjournaliste Marleen Teugels en sociologe en criminologe Conny Vercaigne (beide Arteveldehogeschool). Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Journalisten (VVJ) en het Fonds Pascal Decroos. Het werd begeleid door medisch psychologe en gezondheidspsychologe professor Elke Van Hoof (Vrije Universiteit Brussel en Kankerinstituut) en professor in de arbeidspsychologie Hans De Witte (KU Leuven).

Wij nodigen u uit de persvoorstelling van dit onderzoek bij te wonen op dinsdag 4 mei 2010 vanaf 15.00 uur in Residence Palace in Etterbeek.

Praktisch
Wanneer? Dinsdag 4 mei 2010, 15.00 uur
Waar? Zaal Maelbeek, Residence Palace, Wetstraat 155, 1040 Etterbeek

Gelieve uw aanwezigheid vooraf te bevestigen bij Eline Comer, Medewerker Wetenschapscommunicatie Arteveldehogeschool
GSM: 0473 86 44 85
E-mail: eline.comer@arteveldehs.be

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wenst u wel de persmap met de resultaten van het onderzoek te ontvangen? Neem eveneens contact op met Eline Comer.