Nieuws

Journalismfund-project over moderne slavenarbeid

De eerste publicatie die mede tot stand is gekomen met financiering van het Europese Fonds voor Onderzoeksjournalistiek (Journalismfund.eu) is een feit. Het onderzoek belicht een vorm van hedendaagse slavernij, waarbij arbeiders uit ontwikkelingslanden naar Tsjechië worden gelokt en onder erbarmelijke omstandigheden te werk worden gesteld.  Journalismfund.eu is een initiatief van het Fonds Pascal Decroos.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk