Nieuws

Seminar lokale verkiezingen

Journalisten bij regionale media die zich goed willen voorbereiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 kunnen in Amsterdam leren hoe ze onderzoek moeten doen over dit soort politieke gebeurtenissen. Het expertisecentrum journalistiek, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, organiseert drie bijeenkomsten over dit thema.
Aan de orde komen onder meer kwesties als het in kaart brengen van onderliggende politieke ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Wat ligt er aan mogelijkheden tussen wat quotes op straat halen en de grootschalige en onbetaalbare opinieonderzoeken van professionele bureaus? Hoe kun je veelzeggende resultaten boeken?
Het seminar Peilen en proeven wil journalisten voorzien van betere instrumenten om de politieke stemming in gemeenten en regio’s te peilen.
Het is gericht op toepassing van inzichten, waarbij de deelnemers zelf plannen ontwikkelen voor kwalitatief en (beperkt) kwantitatief onderzoek, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Deze plannen worden besproken en getoetst en na de verkiezingen geëvalueerd.
De cursus wordt verzorgd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.
Docenten: prof dr Frank van Vree (coördinator), dr. Philip van Praag, dr. Sarah de Lange en dr. Catherine de Vries
Kosten: 475 euro per persoon (750 euro voor twee redacteuren)
Maximaal aantal deelnemers: 15
Aantal bijeenkomsten: 3
vrijdag 22 januari 14.00-18.00 uur
vrijdag 5 februari 14.00-18.00 uur
vrijdag 12 maart 14.00-18.00 uur (evaluatie)
Verwachte tijdsbesteding cursisten: 28 uur (waarvan 12 contacturen)
Informatie: Expertisecentrum Journalistiek
(Afbeelding M. Minderhoud via Wikipedia, onder GNU-licentie voor vrije documentatie.)

Gerelateerde artikelen

Op vrijdag 21 juni 2024 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de ASN Aanmoedigingsprijs 2023 en De Loep 2023 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)  jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk