Nieuws

Onderzoek burnout onder Vlaamse journalisten

Onderzoek onder beroepsjournalisten in Vlaanderen toont een verhoogd risico aan op burnout. Marleen Teugels, Elke Van Hoof en Hans De Witte hebben de resultaten van hun onderzoek gepubliceerd in Over.werk, het tijdschrift van het Steunpunt WSE (uitgegeven door Acco). VVOJ-leden kunnen het artikel ook hier downloaden als pdf (inloggen vereist).
Ook tijdens de VVOJ Conferenties 2009 en 2008 heeft Teugels verteld over het onderzoek. Meer lezen:
‘Burnout bij journalisten: problemen en remedies’ (verslag workshop VVOJ Conferentie 2009, inloggen vereist)
Vlaamse journalisten lopen aanzienlijk risico op burnout (bericht)

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk