Nieuws

Download: artikel burnout beroepsjournalisten Vlaanderen

Download het artikel: ‘Is er een crisis op de redacties? Een onderzoek naar burnout bij beroepsjournalisten in Vlaanderen’, Marleen Teugels (Arteveldehogeschool), Elke Van Hoof (Arteveldehogeschool en Vrije Universiteit Brussel), Hans De Witte (K.U. Leuven); Over.werk, Tijdschrift van het Steunpunt W SE / Uitgeverij Acco, 4/2009, p.120-126

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk