Nieuws

Incidenten met medicamenten

VVOJ Jaarboek 2009

Ondanks de vele doden door medicamenteuze bijwerkingen verzet de farmaceutische industrie zich tegen de openbaarmaking van rapporten die ze over deze incidenten opstelt. Knack plaatst alvast enkele geheimgehouden documenten over de nevenwerkingen van enkele veel voorgeschreven medicijnen op zijn website. *Trouw, Knack en Samvirke, oktober-november 2008

Door Brigitte Alfter, Joop Bouma en Marleen Teugels

Download het artikel in pdf.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk