16 december 2009 heeft  de VVOJ Een muur van rubber, de WOB in de journalistieke praktijk gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort (Twitter: #vvojwob). Op de speciale publicatie-pagina vind je de resultaten van de WOB-enquête en een samenvatting ervan. Ook kan je er een verslag van de bijeenkomst lezen. Hier beschikbaar: een handig lijstje links voor meer achtergrond over de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Links bij ‘Een muur van rubber: de WOB in de journalistieke praktijk’

Big Wobber (tip)
Wobbing EU (tip)
Dossier WOB VVOJ
Dossier WOB bij Villamedia

Wetstekst Wet Openbaarheid van Bestuur

Wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus)

Wijziging diverse wetten in verband met inwerkingtreding Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Algemene regels betreffende het recht op, de toegankelijkheid van en het gebruik van overheidsinformatie (Algemene wet overheidsinformatie), voorontwerp wetsvoorstel AWO , 2006.

Open de oester, Nota over openbaar bestuur, Tweede Kamer nr 30214, Initiatiefnota van Groenlinks dd 31 augustus 2005

Over wetten en praktische bezwaren, Een evaluatie en toekomstvisie op de Wet openbaarheid van bestuur, januari 2004, Universiteit van Tilburg

Achtergrondinformatie bij de WOB

Fringe Special , 12 juli 2005 over welke problemen er spelen rondom de WOB

Proefschrift van tegenwoordige landsadvocaat Erik Daalder: “Toegang tot overheidsinformatie” Het grensvlak tussen openbaarheid en vertrouwelijkheid, april 2005.

www.wobverzoek.nl (niet geactualiseerd)