Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ09 verslag: Crowdsourcing

VVOJ conferentie 2009
Panel sessie: Crowdsourcing – hoe onderzoek je snel en efficiënt een groot onderwerp?
Datum en tijd: Zaterdag 28 november, 10.45-12.00 uur
Spreker: Vincent Douchy
Moderator: Marjan Justaert
Deelnemers: 30 deelnemers
Verslag: Anne Boer

Het Nieuwsblad/De Gentenaar onderzocht met hulp van zijn lezers de staat van de treindiensten en de treinstations. Vincent Douchy vertelt hoe ze te werk gingen.

Het Grote Treinrapport is in april gepubliceerd en betreft een analyse van de treinverbindingen en de stations vanuit het oogpunt van de treinreiziger. Die zit in de trein en is in de ogen van Douchy de beste ervaringsdeskundige.

De aanleiding is dat er steeds meer klachten van treinreizigers kwamen en de tevredenheidsonderzoeken van de treinmaatschappij (NMBS) in de ogen van de krant onvoldoende houvast boden. ‘Ons onderzoek is misschien wetenschappelijk niet helemaal correct, maar in ieder geval beter dan van de vervoerder die cijfers in haar voordeel uitlegt.’

Het onderzoek moest antwoord geven op vragen als: doen ze het goed, zijn ze op de goede weg en is er vooruitgang. Het onderzoek is uitgevoerd door actieve groepen op internet en alle mensen in het webbestand van de krant te benaderen.

De lezers kregen een e-mailbericht met tekst en uitleg. Moesten zich eerst registreren om mee te kunnen doen en kregen vervolgens 32 vragen voorgeschoteld. Een vraag was bijvoorbeeld: hoeveel keer per week heeft uw trein vertraging? Om manipulatie van de gegevens te voorkomen kon een vragenformulier één keer per IP-adres worden ingevuld. Steeksproefgewijs zijn uitkomsten gecontroleerd.

De deelname was groot. Er kwamen 10.000 formulieren terug. Daarvan werden er 9.000 als betrouwbaar aangemerkt, onder meer op grond van het criterium dat alle vragen waren beantwoord.

De enquête heeft twee weken online gestaan. Al met al heeft het hele project ongeveer een maand in beslag genomen. De uitslagen zijn verwerkt door een kernteam van vijf mensen op de redactie.

Voor de keuring van de 284 stations en opstapplaatsen in het verspreidingsgebied stuurde de krant een leger redacteuren en medewerkers op pad met een duidelijke reeks vragen.
De resultaten van de onderzoeken zijn uitgebreid gepresenteerd in de krant en op de website van de krant. De speciale treinbijlage is officieel overhandigd aan de verantwoordelijke minister. Ter omlijsting zijn er allerlei filmpjes met reizigers op stations gemaakt en zijn er chatsessies georganiseerd tussen lezers en bestuurders.

Crowdsourcing is niet nieuw, maar in opmars. Het onderzoek van Het Nieuwsblad maakt duidelijk dat crowdsourcing doet waar het voor staat: ‘Vele handen maken licht werk’. Met relatief beperkte middelen, in redelijk korte tijd, is een redelijk sensationeel verhaal gemaakt waarover meer dan gesproken is. En bovendien versterk je de band met je lezers/abonnees/kijkers/luisteraars door ze te betrekken bij het onderwerp.

Of zoals Mark Lee Hunter het in de keynotespeech al zei: je schotelt niet meer alleen problemen voor, maar zoekt naar een oplossing.

Wat je nodig hebt? Om te beginnen een goed idee. Enthousiaste lezers of kijkers. Enthousiaste collega’s. En je bent er. Het is misschien wat simpel neergezet zo, maar uit het verhaal van Douchy wordt in ieder geval een ding duidelijk: als je er niet aan begint, laat je kansen liggen.
Het Nieuwsblad maakte eerder een Scholenrapport en een Fietspadenrapport.

De tip van Douchy:
– leer van je fouten; evalueer het project
– wees open naar verantwoordelijke organisaties, speel open kaart richting beleidsmakers, vertel wat je doet en geef ze gelegenheid tot weerwoord

En de fouten die Het Nieuwsblad maakte? De grenzen waren te beperkt (Franstalig België werd niet betrokken) en er moet beter worden omgegaan met de vele reacties van de lezers.

Website: www.nieuwsblad.be

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk