Conferentie

Foto’s Legebeke Legaat 2009

Foto’s van het Legebeke Legaat 2009, tijdens de VVOJ Conferentie 2009 in Utrecht.

Gespreksleider Cees Grimbergen. (Foto’s Robert Oosterbroek)


Rechts Joost Oranje (NRC Handelsblad), met op de achtergrond Huub Jaspers (Argos).


Het journalistenpanel.


Marije Meerman (Tegenlicht)


Joeri Boom (De Groene Amsterdammer), met links naast hem Roel Geeraedts (RTL Nieuws)


Elma Verhey (Zembla, voorheen Vrij Nederland)


Mat Herben


Huub Jaspers (Argos)


Sanne Boer (Zembla, voorheen Argos)

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk