Conferentie, Nieuws

Journalistieke prijzen

Een journalistieke productie gemaakt die wellicht in aanmerking komt voor een prijs? De VVOJ helpt leden nu ook bij het vinden van de juiste erkenning voor bijzonder werk. Ga in het alfabetische overzicht na of je met je werk naar een prijs kunt meedingen.

De lijst vermeldt wie er mogen deelnemen aan de wedstrijd (audio/visueel/pers), het thema van het werk maar ook praktische zaken als de inzendingstermijn en contactgegevens van de organisatie die de prijs toekent.

Let op: de lijst is in aanbouw! VVOJ-leden die een prijs kennen die onverhoopt niet in het overzicht vermeld staat, worden verzocht dit te melden aan webredactie@vvoj.org

Gerelateerde artikelen

Op vrijdag 21 juni 2024 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de ASN Aanmoedigingsprijs 2023 en De Loep 2023 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)  jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk