Nieuws

Onderzoeksjournalisten nemen klimaatlobby onder de loep

Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft onderzoek gedaan naar de lobby rondom de komende klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Kopenhagen, van 7 tot 18 december. Industriële partijen met belangen in fossiele brandstoffen voeren een grootschalige lobbycampagne om vooruitstrevende afspraken te dwarsbomen, aldus het collectief.

Een team van journalisten heeft meer dan tweehonderd interviews gehouden en onderzoek gedaan binnen een achttal grote economieën (Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, de Verenigde Staten en de Europese Unie). Lees meer over het project, de journalisten en de onderzoeksmethode.

Het onderzoek schetst een beeld van een intensieve pre-Kopenhagen campagne door duizenden lobbyisten die namens industriële belanghebbenden de onderhandelingen proberen te bemoeilijken. Die lobby is aanwezig in zowel ontwikkelde als nog onderontwikkelde landen, aldus het Consortium.

Een verschil met de lobby die aan de klimaattop in Kyoto voorafging, is volgens het onderzoek de benadering. In plaats van een frontale aanval op wetenschappelijke bewijzen voor de klimaatverandering, is de taktiek nu: erken dat er een probleem is, maar verzwak nationale toezeggingen.

Uit het onderzoek blijkt verder het grote aantal klimaat-lobbyisten dat in ontwikkelde landen nationale wetgeving probeert te beïnvloeden. In de Verenigde Staten zijn 2.810 klimaatlobbyisten geregistreerd, vijf voor elk parlementslid.

Het International Consortium of Investigative Journalists is een samenwerkingsverband van honderd journalisten in vijftig landen, begonnen als een project van het Center for Public Integrity.

Op deze interactieve kaart zie je de deelnemers per land. In Nederland is Trouw-redacteur Joop Bouma bij het consortium betrokken.

Het collectief deed eerder internationaal onderzoek naar onder meer de ondergrondse handel in sigaretten.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk