Biografie

Yvonne van de Meent

Yvonne van de Meent (1958) werkt sinds 2003 als freelance journalist. Ze is gespecialiseerd in onderwijs en schrijft onder meer achtergrondartikelen voor het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond AOb.

Van de Meent analyseerde onder andere de financiële jaarrekeningen van Nederlandse onderwijsinstellingen en berichtte de afgelopen jaren vasthoudend over de reserves die door schoolbesturen worden aangehouden.

In 2009 ontving Van de Meent samen met Robert Sikkes en Nico van Kessel de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek voor een multimediale publicatie over de vermogens van (basis)scholen, ‘Misplaatst armoedegevoel’.

Yvonne van de Meent studeerde algemene voedingskunde aan de Universiteit van Wageningen.

Ze is lid van de VVOJ-werkgroep die de Café-avonden organiseert.

Tijdens de VVOJ Conferentie neemt ze deel aan de panel sessie Onderzoeksjournalistiek als activisme.

Links:
Prijs Onderwijsjournalistiek uitgereikt
Interview Yvonne van de Meent over de financiële positie van scholen
Yvonne van de Meent op LinkedIn
Artikel Nationale Onderwijsprijs 2009

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk