Biografie

Michel Robles

Michel Robles (1954) is freelance journalist. Zelf schrijft hij vooral over milieu-onderwerpen, wetenschap en duurzame ontwikkeling. Binnen de VVOJ ziet hij het als een uitdaging om ‘vergeten’ thema’s en invalshoeken op de agenda te krijgen.

Hij was één van de eerste redacteuren van het VVOJ Jaarboek Onderzoeksjournalistiek.  In zijn zes jaar als Jaarboekredacteur besteedde hij onder meer speciale aandacht aan onderzoeksjournalistieke fotografie, diepgravende sportjournalistiek en onderzoeksprojecten van lokale media. Voor de organisaties OLON (lokale omroepen) en ROOS (regionale omroepen) verzorgde hij diverse workshops over lokale onderzoeksjournalistiek. Ook stelde hij een reader samen, getiteld ‘Onderzoeksjournalistiek voor lokale media‘ (inloggen vereist) en nam hij 2010 het initiatief tot oprichting van de VVOJ-Werkgroep Lokale Uitzoekjournalistiek.

Jongstleden september organiseerde de werkgroep een enthousiast ontvangen speciale trainingsconferentie voor lokaal werkzame journalistieke medewerkers van lokale/regionale media. Ook de machtige levensmiddelenindustrie verdient volgens Michel Robles beduidend meer aandacht van onderzoeksjournalisten.

Links:
www.roblesreports.com (in verbouwing)
LinkedIn profiel
Artikel Michel Robles in De Journalist
Ook Atlantische Oceaan heeft Afvalput, Trouw
Dromen van schoon vliegen, Natuur en Milieu
De Noordzee als energiecentrale
Help, de paling verzuipt!
Eerlijk smaakt het lekkerst: Onze Wereld en Liesbethsleijster.nl
Marktwerking bus, trein en tram: milieuwinst twijfelachtig

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk