Biografie

Michel Robles

Michel Robles (1954) is freelance journalist. Zelf schrijft hij vooral over milieu-onderwerpen, wetenschap en duurzame ontwikkeling. Binnen de VVOJ ziet hij het als een uitdaging om ‘vergeten’ thema’s en invalshoeken op de agenda te krijgen.

Hij was één van de eerste redacteuren van het VVOJ Jaarboek Onderzoeksjournalistiek.  In zijn zes jaar als Jaarboekredacteur besteedde hij onder meer speciale aandacht aan onderzoeksjournalistieke fotografie, diepgravende sportjournalistiek en onderzoeksprojecten van lokale media. Voor de organisaties OLON (lokale omroepen) en ROOS (regionale omroepen) verzorgde hij diverse workshops over lokale onderzoeksjournalistiek. Ook stelde hij een reader samen, getiteld ‘Onderzoeksjournalistiek voor lokale media‘ (inloggen vereist) en nam hij 2010 het initiatief tot oprichting van de VVOJ-Werkgroep Lokale Uitzoekjournalistiek.

Jongstleden september organiseerde de werkgroep een enthousiast ontvangen speciale trainingsconferentie voor lokaal werkzame journalistieke medewerkers van lokale/regionale media. Ook de machtige levensmiddelenindustrie verdient volgens Michel Robles beduidend meer aandacht van onderzoeksjournalisten.

Links:
www.roblesreports.com (in verbouwing)
LinkedIn profiel
Artikel Michel Robles in De Journalist
Ook Atlantische Oceaan heeft Afvalput, Trouw
Dromen van schoon vliegen, Natuur en Milieu
De Noordzee als energiecentrale
Help, de paling verzuipt!
Eerlijk smaakt het lekkerst: Onze Wereld en Liesbethsleijster.nl
Marktwerking bus, trein en tram: milieuwinst twijfelachtig

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk