Biografie

Dirk van der Meulen

Dirk van der Meulen(1953) is sinds 1980 actief als binnenvaartjournalist (na een aanloop in de dagbladjournalistiek).

Hij begon als verslaggever bij Weekblad Schuttevaer, werkte tussendoor voor de Kluwer-titels Eurotrade en Vraag & Aanbod, en zette in 1996 in eigen beheer het internetplatform VAART! op.

In 2007 keerde hij terug op het ‘oude nest’ als hoofdredacteur Schuttevaer; de uitgeverij nam intussen ook VAART!over.

VAART! is een echte community van schippers, vanuit de basisgedachte dat journalistiek in de eerste plaats communiceren is met je doelgroep. Na het afscheid van de schippersbeurzen eind vorige eeuw ontstond er onder varende ondernemers een sterke behoefte aan meer marktinzicht.

VAART!Vrachtindicator (sinds 2002) biedt dat inzicht via een slim mailsysteem, genereert nieuwe online omzet en levert bovendien een schat aan marktinformatie voor redactioneel gebruik in Schuttevaer. Juist nu een zware crisis de binnenvaart treft heeft Schuttevaer zich journalistiek sterk geprofileerd als diepgravend vakmedium.

Tijdens de conferentie vertelt hij samen met Heleen Croonen hoe vakbladen in korte tijd serieus onderzoek kunnen doen.

Links:
Dirk van der Meulen op LinkedIn

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk