Biografie, Woo

Roger Vleugels

Roger Vleugels (1956) heeft een eigen adviesbureau gericht op openbaarheid van bestuur met als specialisatie het toppunt van niet-openbaarheid: inlichtingendiensten. Daarnaast richt het advieswerk zich op de journalistiek en dan met name het begin van het journalistieke proces: bronnengebruik, nieuwsgaring en -selectie en op onderzoeksjournalistiek.

Het journalistieke advieswerk richt zich op basis technieken en kennis met als doelen vilein kijken, tactische algemene ontwikkeling, demasque van geleide berichtgeving, waken voor tunnels en andere vormen van eendimensionale en verambtelijke manieren van werken. Steeds meer omvat dit werk ook het operationaliseren van typisch journalistieke meerwaarde en het management dat daarbij hoort, met name inzake onderzoeksjournalistiek. Ofwel aandacht voor duiding en achtergrond als wapen tegen de trend bij de nieuwsconsument om de reguliere journalistiek steeds vaker over te slaan.

Binnen openbaarheid van bestuur, het blijft de kern van mijn werk, ligt het accent op Wob-cursussen, het begeleiden van Wob-procedures en het daadwerkelijk voor journalisten voeren van zaken, in totaal meer dan 2000, als het moet tot in de Raad van State. Wob-verzoeken die blijven opvallen zijn toegang tot BVD/AIVD-dossiers; schoolprestaties [Trouw]; sterfgevallen in een ziekenhuis [Zembla], misstanden rond Dutchbat in Srebrenica [Nova], en recent bijvoorbeeld de bijklussende journalisten [Reporter], EU landbouwsubsidies [EVS-PvdA] en alles rond de Stichting wij vertrouwen stemcomputers niet.

De kennis op het gebied van de Wob en andere Freedom of Information stelsels wordt ook gebruikt voor cursussen en lezingen in vooral Europese landen, in FOI advocates netwerken en voor de site www.wobbing.eu. Het werk inzake inlichtingendiensten omvat forensische research en briefings vooral voor Kamerleden en advocaten, maar ook duiding en commentaar in de pers.

Links:
Gemeenten willen geld voor wob-inzage
‘Journalisten hebben juist veel te verbergen’
Workshop Wet Openbaarheid van Bestuur
Bio op Wobsite.be
Te gast bij Pauw en Witteman

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk