Biografie

Heleen Croonen

Heleen Croonen (1975) begon haar carriere als apotheker, maar stapte twee jaar later over naar de journalistiek. Schrijven over pillen bleek leuker dan ze ter hand te stellen.

Sinds 2007 werkt ze bij Medisch Contact, de vaktitel voor artsen. Daarvoor schreef zij vier jaar voor het Pharmaceutisch Weekblad, het vakblad voor apothekers.

Bekende onderzoeksjournalisten als Henk van Ess en Luuk Sengers waren leermeester, onder meer tijdens de cursus onderzoeksjournalistiek aan de Hogeschool voor de journalistiek in Utrecht.

Heleen Croonen is met name geïnteresseerd in het schrijven over geneesmiddelen, producten die per definitie veel databanken genereren. Dikke rapporten en websites over geneesmiddelen zijn een onuitputtelijke bron voor de onderzoeksjournalistiek. Maar ook onderwerpen als de inkomensverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke artsen of berichten over kanker in de kranten zijn favoriete onderwerpen voor speurwerk.

Een serie over health 2.0 in Medisch Contact laat de dokter op het internet zien. De centrale vraag daarbij is: Wat kan de arts doen met het web, voor uitoefenen van zijn vak?

Links:
LinkedIn profiel
Medisch Contact
Pharmaceutisch Weekblad

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk