Conferentie, De Loep, Nieuws, VVOJ Activiteiten

Wie wint de Smoespoes 2009?

De VVOJ vraagt alle (onderzoeks)journalisten, leden en niet-leden, nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. Wie had een werkelijk verbluffend excuus om niet mee te werken aan een verhaal? En welke organisatie blonk uit in het onthouden van informatie of het geven van non-informatie?

Vorig jaar reikte de VVOJ voor het eerst de Smoespoes uit: de kritiekprijs voor een persoon of organisatie die de beste, bijzonderste, meest opmerkelijke uitvlucht wist te verzinnen om niet mee te hoeven doen aan een onderzoeksproductie. Dat smaakte naar meer en daarom wordt het dit jaar groter aangepakt.

Inzendtermijn is inmiddels gesloten.

De prijs kan zowel worden uitgereikt aan een persoon als een organisatie.

De jury van VVOJ-onderzoeksprijs De Loep kiest eveneens de Smoespoes.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het VVOJ-congres op 27 november door Phara de Aguirre. Zij houdt smoes en winnaar kritisch tegen het licht. De winnaar wordt gevraagd een tegenrede te houden.

De Smoespoes is de kritiekprijs van de VVOJ en wordt uitgereikt aan die persoon of die organisatie in Nederland of Vlaanderen die dat jaar uitblinkt in het onthouden van informatie aan (onderzoeks)journalisten en/of in het geven van non-informatie en daarvoor een bijzonder excuus (smoes) heeft gebruikt.

Gerelateerde artikelen

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

De Global Investigative Journalism Conference (GIJC) is ‘s werelds grootste bijeenkomst van onderzoeksjournalisten. De conferentie biedt training in tools, workshops en netwerkmogelijkheden. Om de twee jaar wordt er een wereldconferentie georganiseerd. Inmiddels heeft GIJC meer dan 10.000 journalisten uit 140 landen samengebracht.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk